Một số qui định mới  của Bộ Y Tế

về BHYT và khám chữa bệnh BHYT từ tháng 01/2015

 

Theo qui định mới các bác sĩ làm Phòng khám nội tổng hợp, Phòng khám nhi, Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập. Các cơ sở y tế y học cổ truyền tư nhân cũng được khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT.

Bộ Y tế vừa rà soát, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB  bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó quy mô cơ sở được nhận KCB BHYT mở rộng đến các Phòng khám nội tổng hợp, Phòng khám nhi, Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập. Các cơ sở y tế y học cổ truyền công lập hay tư nhân các cấp, Trạm y tế hay Phòng khám quân - dân y, Quân y đồn biên phòng, BV quân - y các cấp, kể cả cơ sở chưa xếp hạng. BV Nhi, BV Sản Nhi hạng I, hạng II trực thuộc Sở Y tế không phải tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật cũng được tiếp nhận bệnh nhân BHYT ban đầu. Đối với tuyến TƯ, thông tư bổ sung BV đa khoa hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng và Viện y học cổ truyền quân đội.

Các cơ sở y tế nói trên phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như: Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu KCB thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi chuyên môn được quy định. Phòng khám đa khoa, phải có ít nhất 3 chuyên khoa: Nội, ngoại và một trong các chuyên khoa răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng, mắt. Riêng Phòng khám đa khoa có khám chữa bệnh cho trẻ em phải có chuyên khoa nội nhi.

Về nhân lực, đối với Phòng khám đa khoa khu vực chưa có bác sĩ ở các tỉnh có vùng cao, vùng sâu, hải đảo, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, phải có y sỹ đa khoa hoặc y sỹ đa khoa hệ nội - nhi. Các cơ sở chỉ được khám bệnh, chữa bệnh, xử trí cấp cứu ban đầu và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong KCB theo phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền  phê duyệt; KCB thông thường đối với trẻ em (trong trường hợp có bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về nhi khoa).

Về đối tượng được đăng ký KCB ban đầu BHYT, thông tư mở rộng không phân biệt địa giới hành chính và BV huyện nơi người tham gia BHYT cư trú đã được xếp hạng là bệnh viện hạng 2. Người tham gia BHYT sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân đội trên các xã đảo hoặc được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại 1 cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền (nếu trên các xã đảo không có cơ sở khám chữa bệnh).

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể vấn đề chuyển tuyến điều trị, bổ sung một số điều khoản quy định về chuyển tuyến KCB… Dự kiến Thông tư sửa đổi này sẽ được ký và thực hiện từ đầu năm 2015.

Nguồn: Bộ Y tế