Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 30/10/2014

 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục tăng số mắc và tử vong tại 3 quốc gia Tây Phi. Mali là quốc gia Tây Phi thứ 6 ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Ebola và tử vong sau đó 1 ngày.

 

 Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 30/10/2014, Thế giới đã ghi nhận 13.769 trường hợp mắc, trong đó 4.971 trường hợp tử vong.

1)   Thống kê chi tiết:

-    Guinea

:

1.906 trường hợp mắc, trong đó 997 trường hợp tử vong

-    Liberia

:

6.535 trường hợp mắc, 2.413 trường hợp tử vong

-    Sierra Leone

:

5.235 trường hợp mắc, 1.500 trường hợp tử vong

-    Mali

:

     01 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

-    Nigeria

:

     20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

-    Senegal

:

     01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    D.R.Congo

:

     66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

-    Tây Ban Nha

:

     01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    Mỹ

:

     04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

2)   Đến nay đã ghi nhận 529 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 280 trường hợp tử vong. 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

 ​