Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 18/10/2014

Số ca bị nhiễm và tử vong do nhiễm Ebola vẫn tiếp tục gia tăng ở các nước tây phi. Riêng Nigeria hơn 1 tháng qua không có trường hợp mắc mới. Tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận có người nào bị nhiễm Ebola.

 

18/10/2014 19:50

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong tại 3 quốc gia Tây Phi. Đến 17/10/2014 Senegal đã qua 42 ngày và Nigeria đã qua 39 ngày không có trường hợp mắc mới.

Mỹ xác định 03 trường hợp Ebola và Tây Ban Nha xác định Eboal 01 trường hợp. Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 17/10/2014, Thế giới đã ghi nhận 9.284 trường hợp mắc, trong đó 4.604 trường hợp tử vong.

   1. Thống kê chi tiết:

    Guinea: 1.519 trường hợp mắc, trong đó 862 trường hợp tử vong

    Liberia: 4.262 trường hợp mắc, trong đó 2.484 trường hợp tử vong

    Sierra Leone: 3.410 trường hợp mắc, trong đó 1.200 trường hợp tử vong

    Nigeria: 20 trường hợp mắc, trong đó 08 trường hợp tử vong

    Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

    USA: 03 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

    Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

    D.R.Congo: 68 trường hợp mắc, trong đó 49 trường hợp tử vong

     2. Báo cáo đã ghi nhận 431 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 247 trường hợp tử vong.

     3. Hai quốc gia ngoài châu Phi là Mỹ và Tây Ban Nha có trường hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola đều là nhân viên y tế trước đó tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân Ebola. 

 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.​