PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN

Hiện nay đã có rất nhiều loại thuốc điều trị viêm gan b mạn nhưng không có loại thuốc nào điều trị khỏi hẳn bệnh, các thuốc chỉ có tác dụng ức chế vi rút.

Có hai nhóm thuốc được dùng rộng rãi trong các phác đồ điều trị viêm gan b mạn là thuốc uống và thuốc chích.

Cụ thể:

THUỐC ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG VÀ CÁCH DÙNG

1

Lamivudin 100 mg

 

1 viên/ngày

Rẻ

1 viên/ngày

2

Entercavir 0,5-1 mg

 

1 viên/ngày

Đắt

1 viên/ngày

3

Adefovir 10 mg

 

1 viên/ngày

Rẻ

1 viên/ngày

4

Tenofovir 300 mg

 

1 viên/ngày

Đắt

1 viên/ngày

5

PEG- INTERFERON

ĐT 1 năm

Chích 1 lần/ tuần

Đắt

Chích 1 lần/ tuần

6

INTERFERON thường (5MUI)

ĐT 6 tháng

Chích 3 lần/ tuần

Rẻ hơn PEG

Chích 3 lần/ tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không điều trị trong giai đoạn dung nạp miễn dịch và kiểm soát MD.

Thuốc uống chỉ ức chế được VR, thuốc chích có thể làm sạch HBsAg

Ghi chú:

  • Các thuốc uống có thể đơn trị liệu hoặc phối hợp 2 thuốc, có thể thay thuốc, thêm thuốc trong quá trình điều trị.

  • Sau một thời gian uống có thể chuyển sang chích. Có thể kết hợp thuốc chích với thuốc uống.

  • Chích thất bại vẫn có thể dùng thuốc uống.

 

Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về viêm gan B

Hãy gọi số ĐT tư vấn: BS Thế 0967 944 226