CẬP NHẬT TÓM TẮT MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI NHẤT KHUYẾN CÁO VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C MẠN CỦA AASLD VÀ IDSA  (07/2016) 

Bài viết của BS: Nguyễn Duy Thế - Bệnh viện 175 - TP HCM

Chuyên khoa bệnh nhiệt đới - Hội viên Hội gan mật TP HCM - Chuyên gia tư vấn và điều trị viêm gan siêu vi C.

Hướng dẫn điều trị viêm gan C mạn của hiệp hội nghiên cứu gan mỹ và bệnh truyền nhiễm mỹ

(Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm gan C của hiệp hội nghiên cứu gan Mỹ và bệnh truyền nhiễm Mỹ)

Trong bài viết này tôi sẽ cập nhật một số thông tin cơ bản dành cho bệnh nhân viêm gan C. Mục đích chính là giúp bệnh nhân biết được các phác đồ điều trị bằng DAAs hiện đang được áp dụng tại Mỹ. Để tránh hiểu lầm, một số thông tin tôi sẽ để nguyên bản tiếng Anh.

Tháng 07/2016 hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Mỹ và bệnh truyền nhiễm Mỹ đã công bố bản: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan C. Tôi tóm tắt một số nội dung có giá trị tham khảo như sau: 

Về các bước xét nghiệm sàng lọc:

Xét nghiệm sàng lọc viêm gan c

Sơ đồ xét nghiệm sàng lọc viêm gan c

Mục tiêu điều trị:

Mục tiêu điều trị viêm gan C

Mục tiêu điều trị viêm gan C

Mức độ các khuyến cáo:

Mức độ khuyến cáo

Mức độ khuyến cáo: Class I và Level A là chắc chắn và đáng tin cậy nhất.

Phác đồ điều trị: Tóm tắt các khuyến nghị điều trị viêm gan C mạn theo các kiểu gen (Genotype).

Viêm gan C mạn típ (Genotype)1a:

1. Bệnh nhân chưa xơ gan điều trị lần đầu:

Phác đồ khuyến cáo:

 • Liều uống hàng ngày của elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Kết hợp liều hàng ngày  của paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) phối hợp với hai lần mỗi ngày dasabuvir liều (250 mg) với ribavirin theo cân nặng trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • simeprevir hàng ngày (150 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • daclatasvir (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

2. Viêm gan C mạn típ (Genotype)1a xơ gan còn bù, mới điều trị:

Phác đồ khuyến cáo:
 

 • Liều uống hàng ngày của elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A


3. Phác đồ thay thế: điều trị viêm gan C mạn típ (Genotype)1a, mới điều trị, chưa xơ gan.

 • Liều uống hàng ngày của elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 16 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B
 

4. Viêm gan C mạn típ (Genotype)1a, mới điều trị, bệnh nhân xơ gan còn bù: 

Phác đồ thay thế: 

 • Paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) phối hợp với dasabuvir liều (250 mg) và ribavirin trong 24 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • simeprevir hàng ngày (150 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) có hoặc không có kết hợp với Ribavirin trong 24 tuần. 

Đánh giá: Class II, Level B

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) có hoặc không có kết hợp với Ribavirin trong 24 tuần. 

Đánh giá: Class IIa, Level B

 • elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) với ribavirin trong 16 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

Viêm gan C mạn típ (Genotype)1b:

1. Bệnh nhân chưa xơ gan, điều trị lần đầu:

Phác đồ khuyến cáo:
 

 • Liều uống hàng ngày của elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25mg) phối hợp dasabuvir liều hai lần mỗi ngày (250 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class I, Level A

 • simeprevir hàng ngày (150 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class I, Level B

2. Viêm gan C mạn típ (Genotype)1b xơ gan còn bù, mới điều trị:

Phác đồ khuyến cáo:
 

 • Liều uống hàng ngày của elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) phối hợp dasabuvir liều hai lần mỗi ngày (250 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A


3. Phác đồ thay thế: điều trị viêm gan C mạn típ (Genotype)1b, mới điều trị, chưa xơ gan.

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg ) phối hợp sofosbuvir (400 mg) có hoặc không có kết hợp với Ribavirin trong 24 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

simeprevir hàng ngày (150 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) có hoặc không có kết hợp với Ribavirin trong 24 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

Viêm gan C mạn típ (Genotype)2:

1. Bệnh nhân chưa xơ gan, điều trị lần đầu:

Phác đồ khuyến cáo:

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

2. Phác đồ thay thế: Genotype 2 Bệnh nhân không xơ gan, điều trị lần đầu

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần. 

Đánh giá: Class IIa, Level B

3. Viêm gan C mạn típ (Genotype)2 xơ gan còn bù, mới điều trị:

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

Phác đồ thay thế:

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 16 tuần đến 24 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

Viêm gan C mạn típ (Genotype)3

1. Bệnh nhân chưa xơ gan, điều trị lần đầu:
 

Phác đồ khuyến cáo:

 • daclatasvir hàng ngày (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần. 

Đánh giá: Class I, Level A

2. Viêm gan C mạn típ (Genotype)3 xơ gan còn bù, mới điều trị:

 • Liều uống hàng ngày của sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần. 

Đánh giá: Class I, Level A

 • daclatasvir (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 24 tuần có hoặc không có ribavirin.

Đánh giá: Class IIa, Level B

Viêm gan C mạn típ (Genotype)4


1. Bệnh nhân không xơ gan, điều trị lần đầu:

Phác đồ khuyến cáo:

 • paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) phối hợp với ribavirin theo cân nặng trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần là phác đồ

Đánh giá: Class I, Level A

 • elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

 • ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class IIa, Level B

2. Viêm gan C mạn típ (Genotype) 4 bệnh nhân bị xơ gan còn bù, điều trị lần đầu:

Phác đồ khuyến cáo:

 • paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) và ribavirin theo cân nặng trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class I, Level A

 • elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class IIa, Level B

 • ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

Đánh giá: Class IIa, Level B

Viêm gan C mạn típ (Genotype)5/6


Viêm gan C mạn típ (Genotype)5/6, mới điều trị, bệnh nhân có và không có xơ gan: 

 • sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class I, Level A

 • ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

Đánh giá: Class IIa, Level B

 

BẠN CẦN BIẾT:

 1. Từ tháng 10/2015, Bộ Y Tế đã cho nhập khẩu đơn chất sofosbuvir và loại phối hợp: Ledipasvir/ sofosbuvir để điều trị viêm gan C mạn. Tháng 8/2016 Daclatasvir cũng đã nhập khẩu về Việt Nam. Các thuốc này sản xuất tại Ấn Độ, có giá thành rẻ, chất lượng tốt.

 2. Tới đây các loại thuốc chữa viêm gan C mạn dạng phối hợp như: sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) và elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) cũng sẽ được đưa về Việt Nam.

 3. Theo các nghiên cứu về dịch tễ học, bệnh nhân viêm gan C ở Việt Nam: gần 90% thuộc típ 1 + típ 6 và xấp xỉ 9% thuộc típ 2.

Phác đồ điều trị thuốc uống (DAAs) hiện tại bệnh nhân Việt Nam có thể lựa chọn: 

- Típ 1: (Mới điều trị)

 1. ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

 2. daclatasvir (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần

- Típ 2: (Mới điều trị)

 1. daclatasvir (60 mg) phối hợp sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần. 

 2. sofosbuvir (400 mg) phối hợp Ribavirin trong 12 tuần. 

- Típ 6: (Mới điều trị)

 1. ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) trong 12 tuần.

 

Trong tương lai không xa tại VN sẽ có các thuốc sau:

- Típ 1 và típ 6: (Mới điều trị)

 1. elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) trong 12 tuần

 2. sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

- Típ 2: (Mới điều trị)

 1. sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) trong 12 tuần.

 

Giá các loại thuốc DAAs nhập khẩu đang có mặt tại VN:

- Myhep - (Đơn chất: sofosbuvir 400mg) - Giá bán lẻ: 9.000.000 VNĐ (9 triệu)/ chai 28 viên.

LEDVIR (viên phối hợp: Ledipasvir 90mg/ sofosbuvir 400mg) - Giá bán lẻ: 16.000.000 VNĐ (16 triệu)/ chai 28 viên. 

- Daclatasvir 60 mg - Giá bán lẻ: 6.000.000 VNĐ (6 triệu)/ chai 28 viên. 

 

Để được khám, chẩn đoán và điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính với: Hiệu quả thành công cao nhất, an toàn nhất, chi phí thấp nhất và ít tác dụng phụ.

Hãy liên hệ với tôi: BS Thế: 0967 944 226

Tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của bạn và giúp bạn điều trị dứt điểm viêm gan siêu vi C mạn.

Hình ảnh 1 số loại thuốc điều trị viêm gan C mạn: 

 

Myhep - Sofosbuvir

Myhep (Sofosbuvir 400 mg): thuốc nhập khẩu và đang bán tại Việt Nam

Giá bán lẻ: 9.000.000 VNĐ/ Chai 28 viên

 

 

Ledvir (Ledipasvir/Sofosbuvir) thuốc được BYT cho phép nhập khẩu về Việt Nam

Ledvir (Ledipasvir 90 mg /Sofosbuvir 400 mg) thuốc được BYT cho phép CTY CỔ PHẦN Y - DƯỢC VIMEDIMEX nhập khẩu về Việt Nam giá bán lẻ 16 triệu VNĐ/ chai 28 viên.

sofosbuvir (400 mg)/velpatasvir (100 mg)

Epclusa: sofosbuvir (400 mg)/velpatasvir (100 mg) thuốc đang bán tại Mỹ

elbasvir (50 mg)/grazoprevir (100 mg)

Zepatier: elbasvir (50 mg)/grazoprevir (100 mg)

 

NẾU BẠN ĐÃ BỊ VIÊM GAN C MẠN

HÃY GỌI NGAY BS THẾ - SĐT: 0967 944 226

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CÁCH ĐIỀU TRỊ CÓ HIỆU QUẢ CAO NHẤT, THỜI GIAN NGẮN NHẤT, CHI PHÍ THẤP NHẤT VÀ TÁC DỤNG PHỤ ÍT NHẤT.

Tôi sẵn sàng tiếp đón bạn tại các địa chỉ sau:

Tại TPHCM

Phòng khám BS ThếSố nhà 88 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, TP HCM(Ngay trong Phòng Khám đa khoa Tân Hưng, Gần ngã tư đường Ngô Quyền x Nguyễn Trãi). 

Thời gian khám và tư vấn từ 08h - 16h các ngày từ thứ 2 tới thứ 7

(Xin vui lòng điện thoại  cho số 0965 444 448 để đặt lịch trước).